FasTrack English

FasTrack® English, Denver, Colorado, A.B.D. orijinlidir. Dil uzmanları tarafından sadece 3-6 yaş arası küçük öğrenciler için geliştirilmiş bir ESL/EFL* dil programıdır.

FasTracKids

3-7 yaş arası çocukları öğrenmeye motive etmek, özgüven oluşturmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve gelecek akademik hayatlarında başarı ile öne çıkmalarını sağlamak amacıyla

Circle Time – Çember Zamanı

Paylaşma ve dayanışma Topluluk önünde konuşma Sunum yapma Şarkı söyleme Hikaye anlatma Görsel algı çalışmaları İşitsel algıyı güçlendirme Duyguları tanımlama gibi aktiviteler,

Branş Derslerimiz

Piyano Okul öncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma piyano – IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çarpıcı ilişkiyi ortaya koydu: Okul öncesindeki

Değerler Eğitimi

Bu derste, çocukların saygı, işbirliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı somut deneyimlere

GEMS

GEMS nedir? GEMS (Great Explorations in Math and Science–Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar), heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan