FasTrack English

FasTrack® English Nedir?

FasTrack® English, Denver, Colorado, A.B.D. orijinlidir. Dil uzmanları tarafından sadece 3-6 yaş arası küçük öğrenciler  için geliştirilmiş bir ESL/EFL* dil programıdır.  Bir benzeri olmayan PIERSM**eğitim yöntemi, çocukların İngilizce öğrenmeye büyük bir ilgi duymalarını sağlar ve eğitimde olağanüstü bir başarı sağlar.

FasTrack® English Avantajları

Avantaj 1

Öğrenme arzusunu güçlendirmek için interaktif eğitim

Çocuklarımızın, interaktif FasTrack® Learning Station üzerinden standartlaştırılmış bir İngilizce içeriği alacakları garanti altındadır. İnteraktif eğitim şeklinin, çocuğun İngilizce öğrenim süreci boyunca eğitimi, isteği ve konsantrasyonu artırdığı kanıtlanmıştır.

 Avantaj 2

Yenilikçi bilgisayar-tabanlı müfredat

Çocuklarımız, her sınıftaki İngilizce uzmanından yani FasTrack® Learning Station’dan, uygun bir telaffuz öğrenirler. İki dil bilen eğitmenler, her çocuğun öğrenme gelişimine odaklanırlar.

Avantaj 3

Eğitime temel olması için geniş bir kelime haznesi

Çocuklarımızın, çok fazla kelime ve deyim keşfetmek için fırsatları vardır. Seviyeler ilerledikçe, öğrenilmiş birçok kelime yeni içerik ile entegre edilir ve böylece dilin anlaşılması sağlamlaştırılır. Öğrenciler İngilizce becerilerini kademeli olarak inşa ederler. FasTrack® English, Cambridge İngilizce Dil Sınavı gibi standart İngilizce sınavlarıyla uyumludur.

Avantaj 4

Derste önem konuşma İngilizcesindedir

Çocuklarımız günlük konuşma İngilizcesinde kullanılan kelime ve deyimleri öğrenirler. Çocuklar kelimeleri, interaktif alıştırmalar ve oyunlarda kullanmak üzere öğrenirler.

Avantaj 5

İngilizce konuşma pratiği yapmak için stressiz fırsatlar

Her derste, çocuklarımız güvenli ve eğlenceli bir ortamda İngilizce konuşma pratiği yapmak üzere teşvik edilmektedir. Çocuklar, öz güvenleri oluştukça gruplar halinde ya da bireysel olarak konuşacaklardır. Çocuklarımız her zaman tam cümleler halinde soru sormayı ve yanıt vermeyi öğrenirler.

Avantaj 6

Dersleri pekiştirmek için klasik İngilizce tekerleme ve şarkılar

Çocuklarımız, akranlarının aynı yaşta söylediği, klasik İngilizce tekerlemeleri ve şarkıları öğrenir ve söylerler. Çocuklar şarkılar söylerlerken, kolayca İngilizceye dalmış olurlar ve derste öğrendikleri kelimeleri de aktif olarak kullanırlar.

Avantaj 7

Dünya görüşünü genişletmek için dünyanın önde gelen ülkelerini öğrenmeÇocuklarımız, tüm dünya çapında 37 farklı ülke hakkında bilgilenme fırsatına sahip olurlar. Gerçekten küresel bakış açılarını genişletirler ve kendilerininkinden farklı kültürleri anlarlar.

Avantaj 8

Öğrenme isteğini uyarma amacıyla 3-6 yaşlar için interaktif oyunlar

Çocuklarımız İngilizceyi oyunlar yoluyla öğrenirler ve bu, o derste aldıkları bilgileri korumaya yardımcı olur. Oyunlar onların odaklanmasını ve yüksek seviyede ilgi göstermelerini sağlar. Oyunlar aynı zamanda çocukların kendilerini rahat hissettikleri stressiz bir ortam yaratır ve bu da spontane bir İngilizce iletişim üretilmesine yardımcı olur.

Avantaj 9

Uluslararası kabul görmüş ses(phonics) sistemi

Çocuklarımıza, okuma ve yazmaya sağlam bir temel oluşturması amacıyla, dünyanın en kabul görmüş ses(phonics) sistemi öğretilir.

*PIER

Bir benzeri olmayan PIER eğitim yöntemimiz efektif öğrenmeyi hayata geçirir FasTrack® English, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişim ihtiyaçlarını anlayarak, 3 yaş ve üstü küçük öğrencilere İngilizce öğretme konusunda uzmanlaşmıştır.

Geliştiricilerimiz, çocukların stressiz bir ortamda, dikkat çeken sonuçlar veren bir eğitim almalarına izin veren, yenilikçi ve standartlaştırılmış PIERSM** müfredatını yaratmışlardır. FasTrack® English, aynı zamanda “sessel-dilsel” ve “interaktif” yaklaşımları, gerçek bir derste bir araya getirmiştir. Sessel-dilsel yaklaşım, tanım olarak taklit ve güzel örneklerin tekrarını içerir ki bunun aracılığıyla öğrenciler, kendi kendilerini düzeltmeye eğilimli olurlar. İnteraktif yaklaşım ise ders boyunca, hem dinleme hem de konuşmada pratik yapmayı pekiştiren interaktif fırsatlar içerir.

FasTrack® English Eğitmenleri

FasTrack® English, çocuklarla birlikte çalışmak için en yüksek kalitede eğitmenleri işe almaktadır. Bu eğitmenler, FasTrack® English programının uyarlanması sırasında eğitim almaktadırlar. Eğitmenlerimiz iki dil bilen, kendine güvenen ve çocuklara İngilizce dil becerilerini aktarabilecek yetkin kişilerdir. FasTrack® English eğitmenlerinin önceliği, çocukların düşüncelerini ikinci bir dille kolayca ifade edebilen konuşmacılara dönüştüğü, pozitif bir eğitim ortamı yaratmaktır.

FasTrack® English 3 Yıllık Program