Okulumuzda yeni nesil eğitimler olan yüzme, binicilik, ritim ve orf eğitimi, resim atölyesi, marangoz atölyesi, çocuk seraları ve yetiştiricilik öncelik vermek üzere yola çıktık.

Bazı Hizmetlerimizi Kısaca Tanıtalım:

Değerler Eğitimi
Bu derste, çocukların saygı, işbirliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı somut deneyimlere dönüştürecek etkinliklerle planlanır. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeyleri dikkate alınır.

Aile Katılımı
Velilerimiz belli gün ve saatlerde okulda bir etkinlik planlar ve çocuklarla uygulama yaparlar. Kendi çocuklarının arkadaşlarıyla tanışıp, hoş zaman geçirirler. Velilerimiz, ayrıca tema sonu sunumlarında ve portfolyo çalışmalarında, çeşitli tören ve kutlamalarda okula davet edilerek, çocuklarının gelişimlerini gözlemleyebilirler.

PDR psikolojik danışmanlık ve rehberlik etkinlikleri
Veli ve öğrenci oryantasyonu
Sınıf için gözlemler
Öğrenci bireysel tanıma ve destek çalışmaları
Test uygulamaları
Veli ve öğretmen seminerleri
Veli ve öğrencilere yönelik grup çalışmaları
Bireysel veli görüşmeleri
Oyun Terapisi

bilge-arilar-cocuk-ucak
bilge-arilar-cocuk-tabela